Diensten

Bouwakoestiek

Bouwakoestiek is gericht op het akoestisch comfort van woningen en gebouwen. Het accent in de bouwakoestiek ligt op het weren en afzwakken van ongewenste geluiden. Dit kan gaan om de geluidwering tussen twee binnenruimtes of de geluidwering van buitenaf.

Bij de geluidswering in woningen en gebouwen is inzicht in de geluidsoverdracht van wezenlijk belang om de juiste maatregelen te treffen. In de bouwakoestiek wordt een onderscheid gemaakt tussen luchtgeluid en contactgeluid. Dat heeft niet met het karakter van de bron te maken, maar geeft aan wat de oorzaak is van het waargenomen geluid.

Luchtgeluid betreft een bron die direct de omringende lucht in trilling brengt en contactgeluid betreft een bron die de bouwconstructie door direct mechanisch contact in trilling brengt.

Lees meer

Zaalakoestiek

Zaal- of ruimteakoestiek houdt zich bezig met het gedrag van geluid in omsloten ruimtes. Het bestudeert het ontwerp en de uitvoering van ruimtes in gebouwen zodat het gewenste geluid juist kan worden waargenomen en gewaardeerd. Het gaat hier zowel over alledaagse woon- en werkruimtes als over prestigieuze concert- en congreszalen.

De akoestische eisen die aan een ruimte worden gesteld hangen af van het gebruiksdoel van die ruimte. Zo vraagt overdracht van spraak een drogere akoestiek of kortere nagalm. Bij de uitvoering van muziek is eerder een langere nagalm gewenst.

Een optimaal akoestisch ontwerp is altijd een soort compromis: in een huiskamer wil men spreken én naar radiomuziek luisteren. In een landschapskantoor wil men ongestoord kunnen werken én telefoneren. In een kerk moet spraak worden verstaan én orgelmuziek tot zijn recht komen.

Door het optimaliseren van de nagalm in functie van het gebruiksdoel van de ruimte kan een juiste akoestiek worden bereikt.

Lees meer

Omgevingsakoestiek

Omgevingsakoestiek houdt zich bezig met de overdracht en beheersing van geluid in de buiten-omgeving.

Omgevingsgeluiden zijn onder andere afkomstig van technische installaties, de industrie, het verkeer, enz. en kunnen overlast veroorzaken naar woningen. In de Vlaamse milieuwetgeving en Europese richtlijnen zijn toelaatbare waarden vastgelegd voor het omgevingsgeluid. Via de uitvoering van een akoestisch onderzoek wordt het omgevingsgeluid in kaart gebracht. Voor bestaande situaties gebeurt dit d.m.v. in-situ geluidsmetingen en voor toekomstige situaties wordt het omgevingsgeluid in kaart gebracht via simulaties. Het akoestisch onderzoek identificeert de geluidsbronnen die verantwoordelijk zijn voor de overlast en geeft inzicht in de te nemen akoestische maatregelen.

Macoustics heeft de nodige erkenningen in huis voor de uitvoering van akoestische onderzoeken en metingen in het kader van de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM).

Lees meer

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE